11.09.2019

Председателят на БСК Радосвет Радев участва днес, 11 септември 2019 г., в Брюксел, в заседание на Секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

Участниците в заседанието приеха „Насоки относно свободното движение на нелични данни, както и становище „Нова институционална рамка за политиката в областта на енергетиката и климата до 2025 г.“.

Рамката цели да помогне на ЕС да намери решение по следните въпроси: предприемане на следващата стъпка към целта за намаляване до 2050 г. на емисиите на парникови газове до 80—95% под равнището от 1990 г. високите цени на енергията и уязвимостта на икономиката на ЕС по отношение на бъдещи повишения на цените, особено на нефта и газта зависимостта на ЕС от вноса на енергия, в много случаи от политически нестабилни региони необходимостта от подмяна и усъвършенстване на енергийната инфраструктура и от осигуряване на стабилна регулаторна рамка за потенциални инвеститори постигане на съгласие по целта за намаляване до 2030 г. на емисиите на парникови газове.

По време на заседанието бяха обсъдени и двустранни споразумения в областта на транспорта между Швейцария и Германия и Швейцария и Италия.

 

Дата: 11.09.2019

Източник: БСК

Прочетено: 6891