10.09.2019

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова и председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев подписаха договора за проект “Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“.

Договорът е на стойност над 1,7 млн. лв. Целта му е да бъдат тествани и апробирани иновативни модели за анализ и адаптиране на работната среда към специфичните потребности на различните поколения, както и трансфер на знания и опит между поколенията на работното място. В предприятията ще бъдат внедрени тестваните инструменти и стратегически документи, свързани с активното стареене на работната ръка. Предстои разработването на методически насоки и стратегически документи за социално партньорство, които са свързани с проблемите при управлението на човешките ресурси, свързани с активното стареене на работната сила.

Партньор на БСК при изпълнението на договора е КНСБ, а асоциирани партньори са Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Проектът ще се реализира от 1 октомври 2019 г. до 1 декември 2021 г. Очаква се по проекта да бъдат обхванати 100 работодатели от 10 сектора на българската икономика и 1000 заети лица.

Дата: 10.09.2019

Източник: МТСП

Прочетено: 3057