Дата: 12.09.2019

Източник: БСК

Прочетено: 2714

На 12 септември в Българска стопанска камара се проведе кръгла маса на тема „Добри чуждестранни практики за алтернативно решаване на спорове“. Кръглата маса е част от проекта „Правен балансьор - онлайн достъп до правосъдие“, финансиран по Оперативна програма Добро управление. Негова цел е създаването на интерактивен онлайн въпросник (чат бот), насърчаващ и информиращ потребителите относно приложимите алтернативни методи за решаване на спорове (АРС). Като част от реализацията му се осъществява задълбочен анализ на предпоставките, водещи до споразумение, установените чуждестранни практики за извънсъдебно решаване на спорове и добрите практически решения за България.

На срещата, инициирана от Сдружение „Център за законодателни оценки и законодателни инициативи“ и подкрепата на БСК, се обсъдиха ползите от използването на извънсъдебни методи за решаване на спорове и ефекта от тях върху съдебна система. Присъстваха адвокати, медиатори, съдии, които се обединиха, че следва да се предприемат редица изменения в нормативната база, които да подобрят качеството на предоставяните услуги, да разширят приложимостта на извънсъдебните способи и да подтикнат бизнеса към по-честото му обръщане към алтернативните на съда производства. Коментирана бе уредбата по медиация в редица държави, сред които САЩ, Австралия, Италия, Холандия, Австрия и Германия, с цел да се почерпи добрия наличен опит и да се обмисли единен вариант за неговото въвеждане в страната. Паралелно с това участниците приветстваха предложения като част от проекта „Правен балансьор“ интерактивен онлайн въпросник (чат бот) като отлична възможност да се предостави възможност на потребителите за информиран избор относно възможностите за решаване на конкретния им казус. Представеният чат бот ще позволява да се получава информация относно всички възможни варианти за разрешаване на конфликтите включително и относно времето и свързаните с това разноски. Чат ботът следва да е готов в началото на 2020 г.

Повече информация за проекта „Правен балансьор“ може да видите ТУК.