Дата: 18.09.2019

Източник: Българската Мрежа на Глобалния договор на ООН

Прочетено: 967

Благодарим ви, че се включвате в проучването на нагласите към корпоративна устойчивост и отговорност*, Глобалния договор на ООН и Българската Мрежа на Глобалния договор на ООН.

Това проучване цели да определи нуждите и стремежите за развитие на компаниите в България днес в тази сфера. То ще ни позволи да разберем по-добре начините, по които компаниите разбират и прилагат инициативи в областта на КСО и устойчивото развитие. Чрез вашите честни отговори ние можем да оценим къде и как се постига напредък, както и да идентифицираме области, които са предизвикателни за компаниите.

Вашият отговор е изключително важен, тъй като ще ни помогне да работим по-задълбочено за развитие на общността от отговорни компании, за повишаване разбирането и прилагането на КСО, за създаване на нови инициативи от полза за бизнеса и обществото.

Попълването на въпросника отнема не повече от 20 минути.

Проучването трябва да приключи до 27.09.2019 г.

Благодаря ви за отделеното време и важен принос!

Екип:
JTN Research и Българска Мрежа на Глобалния договор на ООН

Натиснете тук за да започнете анкетата!

*Екипът приема за еднозначни понятията КСО - корпоративна социална отговорност (разпознато и популярно понятие) и корпоративна устойчивост и отговорност (налагаща се нова концепция с фокус върху устойчивото развитие).