17.09.2019

Днес и утре, в Габрово се провежда Международна конференция „Индустрия 4.0 и следващия програмен период“, в рамките на междуинституционалната Платформа за обмен на знания (KEP) на Европейския съюз. Организатор на форума е Главна дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия и Европейският комитет на регионите, с подкрепата на Община Габрово и Областен информационен център - Габрово[1].

Радосвет Радев бе официален гост на събитието, заедно с вицепремиера Томислав Дончев и първия вицепрезидент на Европейския комитет на регионите Марку Маркула.

В рамките на първия панел беше представена платформата за обмен на знания (KEP) - инициатива, разработена съвместно от Европейския комитет на регионите и ГД „Научни изследвания и иновации“ на ЕК, насочена към представяне на нови решения за научни изследвания и иновации, иновативни продукти и най-добри практики в отговор на съвременните предизвикателства, пред които са изправени регионите и градовете в Европа.

Участие във втория панел на тема „Компаниите на бъдещето и Регионалната иновационна екосистема“ ще вземат представители на дирекция „Централно координационно звено“ в Министерски съвет, Институт за пазарна икономика, Тракия икономическа зона, Enterprise Europe Network, Мехатроника АД и Община Габрово. В рамките на инициативата ще бъде представен водещият иновационен регион за Европа 2019 – Хелзинки-Усимаа (Финландия).

Партньорският семинар Индустрия 4.0 има за цел да повиши осведомеността и да насърчи обмена на информация и най-добри практики между Европейската комисия и регионите на ЕС. Пълната програма на събитието, можете да видите тук.

___________

[1] ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

Дата: 17.09.2019

Източник: БСК

Прочетено: 6729