Дата: 21.10.2019

Източник: БСК

Прочетено: 4045

Рамково споразумение за сътрудничество подписаха днес Българската стопанска камара (БСК) и Клъстер „Аерокосмически технологии, изследвания и приложения“ (CASTRA). Подписи под документа поставиха председателят на БСК Радосвет Радев и изпълнителният директор на CASTRA Веселин Василев.

Целта на споразумението е двете организации да си сътрудничат за подпомагане на процесите на развитие на науката и технологиите в космическия сектор, популяризиране достиженията и потенциала на високотехнологичната икономика и развитието на космическия сектор, увеличаване на инвестициите в областта на космическите изследвания, взаимодействие с държавните органи за разработване и изпълнение на национална политика и стратегия за развитие на космическите технологии и създаване на условия за членство на България в Европейската космическа агенция (ЕКА).

За осъществяване на тези цели двете организации ще осъществяват съвместни дейности по проучвания, анализи, консултации, изследвания, обучения, участия в изпълнение на програми и проекти, научни и приложни разработки, международно сътрудничество и др., съобразно възможностите и капацитета на всеки от партньорите.

В своята дейност Българската стопанска камара поставя фокус върху развитието на Икономика 4.0, а най-логичният флагман на новата икономика е космическата индустрия. Космосът е една огромна област, в която българският бизнес има своя потенциал и своето място. Убеден съм, че с обединени усилия можем да постигнем по-висока чуваемост и сред обществото, но най-вече сред администрацията за необходимостта от по-целенасочена държавна политика за подкрепа на инвестициите в аерокосмически технологии“, каза при подписването Радосвет Радев.

От своя страна, Веселин Василев изтъкна, че двете организации споделят обща философия, което е добра основа за успешни съвместни проекти. Според него, 400-500 процента е възвращаемостта на инвестициите в космически технологии, но държавата все още не създава необходимите условия този бизнес потенциал да бъде използван. „Стартирахме нашия клъстер през 2010 г. именно с идеята да накараме държавата да се фокусира върху новата икономика. Нашите управници работят за вчерашния ден, а ние искаме да говорим за утрешния. Българският бизнес губи милиони от липсата на координация между отделните административни структури, затова трябва да работим активно за подобряване на тази комуникация“, каза Веселин Василев.