31.10.2019

Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) публикува годишния си доклад „Интелектуална собственост на МСП `2019“, който е вторият от поредицата икономически проучвания, даващи поглед върху активността на МСП по отношение регистрирането на права за интелектуална собственост, вкл. за проблемите, които те срещат в този процес.

Сред констатациите в доклада са:

  • След като регистрират своите права на интелектуална собственост (ПИС), 54% от собствениците твърдят, че са виждали положително въздействие. Основните идентифицирани въздействия са увеличаване на репутацията (52%), оборота (39%) и възможността за достъп до нови пазари (37%).
  • За тези МСП, които нямат регистрирани ПИС, основната причина за нерегистриране е липсата на знания за това какво представлява IP и какви са предимствата.
  • Само 25% от собствениците на ПИС са оценили професионално своите нематериални активи и това спада до 20% както за малките, така и за микро-собствениците на ПИС.
  • Въпреки че достъпът до финансиране е един от най-големите проблеми за МСП, едва 13% от собствениците на ПИС се опитват да получат финансиране, използвайки своите нематериални активи.

Докладът и резюмето към него вижте ТУК

 

Дата: 31.10.2019

Източник: EUIPO

Прочетено: 10346