Дата: 06.02.2020

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 2650

Днес BusinessEurope публикува своята позицията  относно бъдещите отношения между ЕС и Великобритания. Европейският бизнес иска да поддържа силни икономически връзки и отношения и същевременно да запази целостта на единния европейски пазар.

Генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер отбеляза:

„Търговията между ЕС и Обединеното кралство трябва да остане без тарифи и квоти, а нетарифните бариери трябва да бъдат сведени до минимум. Нуждаем се също от амбициозни разпоредби, обхващащи търговията с услуги, инвестиции, потоци от данни и държавни поръчки. Трябва да се избягват различията в правилата, за да се поддържа търговията без бариери. Непрекъснатото регулаторно сътрудничество и взаимното признаване ще бъдат от решаващо значение за смекчаване на трудностите в дългосрочен план. "

Европейският бизнес е готов да играе активна роля по време на преговорите. BusinessEurop очаква високо ниво на амбиция и от двете страни, но отбелязва, че има ограничено време за постигане на цялостното търговско споразумение между ЕС и Великобритания. Следователно, преходният период трябва да се използва ефективно, за да се финализира, ратифицира и приложи споразумението навреме.

"Ако наличното време не е достатъчно, двете страни трябва да бъдат отворени за намиране на прагматични решения, които да предотвратят пропадане в пропастта до края на 2020 г “, допълва Маркус Дж. Бейрер.

Прочетете документа  относно бъдещите отношения между ЕС и Великобритания тук.