25.03.2020

Дарителската кампания „Помогни сега“, която стартира на 13 март с цел набирането на средства за ограничаване разпространението на корона вируса COVID-19 в община Шумен, до 25 март набра 246 002 лева.

Към същата дата изразходваната сума е 212 934 лв.

Сдружение “Стопанска камара - Шумен”,  като титуляр на дарителската сметка, счита за свой дълг да спазва изискванията за публичност и пълна прозрачност като информира  шуменската общественост за всеки лев постъпил в сметката по време на кампанията. Ето защо списъкът на дарителите ще бъде публикуван и обновяван тук всеки ден.

Стопанската  камара заедно с община Шумен като част от инициаторите на кампанията благодарим на всички сегашни и бъдещи дарители. Считаме, че в този безпрецедентен момент на несигурност и уязвимост за индивидуалното и общественото здраве, само решителните и координирани действия са ключ към поддържане на общата увереност и осигуряване на издръжливост на местната общност и местната икономика.

Всички знаем, че човечността се тества по време на криза и в такива моменти се разкриват нови черти у хората. Днес сме подложени на този тест, чрез който ще разберем какъв е нашият личен и обществен капацитет да отстояваме ценности, да осъзнаваме предназначението си, да избираме почтеността, солидарността и уважението към другия.

Пазете се и бъдете здрави!

Сдружение „Стопанска камара“-Шумен

9700 Шумен, ул. „Преслав” 8, ап. 6
9700 Shumen, 8 Preslav str., ap. 6
 

Дарителска сметка

Уникредит Булбанк, Шумен
IBAN: BG24UNCR70001523957520, BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Сдружение “Стопанска камара – Шумен”

Всички дарители по кампания “Помогни сега” могат да получат документите свързани с направеното от тях дарение от: Община Шумен, стая 225, Стойчо Стойчев - Гл. експерт „Протокол“, тел. 054/857 604.

 

Списък по реда на постъпилите средства от началото на кампанията “Помогни сега" можете да видите тук.

Дата: 25.03.2020

Източник: shum.bg

Прочетено: 5593