01.04.2020

17 трудово-производителни кооперации на хора с увреждания от цялата страна преориентират производството си в рамките на няколко дни.

Във време, в което пандемията COVID-19 поставя икономически трудности пред цялата нация, държавни, общински и частни предприятия проявяват солидарност с едни от най-уязвимите групи в обществото - хората с увреждания, като им възлагат поръчки за производство на предпазни маски и защитни облекла.

17 трудово-производителни кооперации на хора с увреждания от цялата страна поемат подадената ръка, преориентирайки производството си в рамките на няколко дни. С организационната помощ на Националният съюз на трудово-производителните кооперации (член на Българска стопанска камара), шивашки кооперации от София, Варна, Бургас, Плевен, Благоевград, Шумен и други градове успяват да достигнат 100 000 бр. общ дневен капацитет с възможност за увеличаване на производителността.

За да подкрепят на свой ред местното производство, специализираните предприятия на хора с увреждания закупуват материали само от български текстилни производители.

Считаме, че именно такива синергични решения, целящи едновременно стимулиране на българското производство на материали, насърчаване на потребление на произведените продукти на вътрешния пазар и грижа за най-уязвимите групи на обществото, не само ще помогнат заедно да преодолеем кризата, но и ще се превърнат в устойчиво работещи примери на социално предприемачество”, заяви Стилиян Баласопулов, председател на НС на ТПК.

Освен че са се доверили за доставката на платове на българските си колеги производители, кооперациите са подбрали висококачествени материали, които са изцяло рециклируеми и щадящи природата.

За допълнителна информация:

Кооперативен клъстер България,

Тел.: 0888401266,

Email.: office@cluster.coop

 

Дата: 01.04.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1986