02.04.2020

Председателят на ЕП и лидерите на политическите групи решиха да проведат извънредно пленарно заседание, за да продължат работата по специалните мерки за борба с пандемията.

В четвъртък сутринта председателят и лидерите на политическите групи в Парламента (Председателският съвет) проведоха среща от разстояние и взеха решение да свикат извънредна пленарна сесия в четвъртък - 16 и петък - 17 април в Брюксел.

В дневния ред ще има дебат със Съвета на ЕС и Комисията относно гласуването на резолюция за координираните действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и нейните последици. ЕП е готов също да гласува всички законодателни или бюджетни предложения, подготвени навреме от Европейската комисия, за да отговори допълнително на настоящата ситуация.

Председателският съвет актуализира календара на дейностите на ЕП, за да се добавят допълнителни дати за срещи от разстояние за ръководните органи на ЕП, комисиите и политическите групи. Можете да го намерите тук.

Лидерите на групите също изразиха опасения относно спешните мерки, приети наскоро в Унгария. Повечето от групите поискаха от председателя Д. Сасоли да изрази техните опасения в писмо до Комисията, с което да поиска да бъде направена оценка на ситуацията и да се обмисли задействането на процедурата по член 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Тази процедура би позволила на ЕС да гарантира, че основните европейски ценности не са изложени на риск.

Гласуване от разстояние и мерки за здравето

Настоящите предпазни мерки, приети от Европейския парламент за ограничаване на разпространението на COVID-19, не засягат работата по законодателните приоритети. Основните дейности са намалени, но се поддържат, за да се гарантира запазването на законодателните, бюджетните и контролните функции на институцията.

Парламентът се съгласи да въведе алтернативна система за дистанционно гласуване. С оглед на общественото здраве, то ще даде възможност да се провеждат гласувания чрез подходящи предпазни мерки, за да се гарантира, че подадените гласове на членовете са индивидуални, лични и свободни.

Дата: 02.04.2020

Източник: Европейски парламент

Прочетено: 5596