07.04.2020

В периода 4-6 април, АБТТА проведе блиц-анкета сред членовете на сдружението с цел събиране на достоверна обратна връзка относно необходимостта и потребностите на бизнеса от предоставяне на целеви безлихвен кредити с отложено плащане на главница към туроператори с цел гарантиране защитата на потребители на предплатени и нереализирани туристически пакети и съхранение ликвидността на българските туристически предприятия.

В проучването се включиха 25% от членовете на АБТТА, осъществяващи дейност в сектора на изходящия туризъм, което представлява представителна извадка спрямо общия брой на членовете на организацията – 105 члена, в т.ч. 94 ТО и ТА, от които около 50 са ТО с основна дейност изходящ туризъм и със собствен продукт. Резултатът е следният:

  • Обща сума по предплатени и нереализирани туристически пакети в това число депозити и пълни суми за периода 13 март – 31 май 2020   – 44 000 000 лв.;
  • Общ брой засегнати потребители от отменени туристически пакети – 80 000 души.

Според публична информация за реализирани търговски обороти за 2018 година, активна дейност осъществяват около 900 фирми от регистрираните ТО и ТА в двете направления изходящ и входящ туризъм.

Имаме основание да считаме, че изследването на АБТТА представлява 10% представителна извадка от целия туристически пазар. Тези 10% дял от фирмите на пазара, имат различна относителна тежест в целия пазар на пакетни пътувания. По наша експертна оценка може да се считат следните данни като основа за планиране финансовите механизми:

  • Обща сума по предплатени и нереализирани туристически пакети в това число депозити и пълни суми за периода 13 март – 31 май 2020   – 250 000 000 лв.;
  • Общ брой засегнати потребители от отменени туристически пакети – над 200 000 души.

В допълнение, и като отчита обема на постъпващи вече запитвания на потребители за отмяна на резервации до края на сезона, АБТТА прави следната предварителна оценка за периода , следващ непосредствено извънредното положение 1 юни – 30 юни,:

  • Обща сума туристически пакети 1 юни – 30 юни: 80 000 000 лв.;
  • Общ брой засегнати туристи: над 100 000 души.

 

Дата: 07.04.2020

Източник: abtta.com

Прочетено: 2069