09.04.2020

Български дарителски форум, фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България създадоха фонд „Обединени срещу COVID-19“ за подкрепа на местни общности в България, пострадали от кризата с коронавируса.

815 000 лева вече са събрани в новия фонд „Обединени срещу COVID-19“, учреден по инициатива на Български дарителски форум, фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България. С даренията от фондации, компании и физически лица ще се финансират проекти за преодоляване както на здравните, така и на социалните аспекти на епидемията.

За средства от фонда могат да кандидатстват лечебни заведения, граждански организации, читалища и социални предприятия от цяла България. За целта те трябва да попълнят електронен формуляр, достъпен на специално създадения интернет сайт.

От инициативите, които ще бъдат финансирани, се очаква да подкрепят с конкретни действия засегнати от кризата уязвими групи хора – медицински персонал, хора с увреждания, деца и младежи, малцинства, бездомни, безработни, самотни родители и др. Кандидатите трябва да посочат необходимата сума, основните типове разходи, началната и крайната дата на своя проект. Изискват се също профил и приблизителен брой на хората, които ще бъдат подпомогнати.

С приоритет ще бъдат финансирани проекти, които оказват подкрепа в повече от една проблемна сфера и/или са насочени към повече от една целева група от хора. Ще се взимат предвид също капацитетът на кандидата да осъществи своята инициатива и неговият предишен опит в подобни дейности.

Фондът ще се управлява от Обществен съвет, съставен от представители на организациите-инициатори на „Обединени срещу COVID-19“. Те имат амбицията парите да се отпускат в рамките на 10 дни след срока за кандидатстване. В първия кръг на финансиране фондът ще приема кандидатури до 16 април 2020 г., веднага след което ще бъде дадена нова възможност за подаване на проекти.

Щедрите дарители в „Обединени срещу COVID-19“ до момента са: Фондацията на Кока-Кола, фондация „Америка за България“, „КонтурГлобал Марица Изток 3“, NEPI Rockcastle, фондация „Лъчезар Цоцорков“, ИНГ Банк Н.В., Ситибанк България, УниКредит Булбанк, TELUS International Europe, Цецка и Гроздан Караджови, Светозар Георгиев, фондация „Тръст за социална алтернатива“, „ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1“, „Парафлоу Комуникейшънс“, „Майлан“, фондация „Благотворител“, AIG Europe S.A. (Bulgaria branch), „Фадата“, Росен Иванов, Красимир Ненов и „Тайтън Машинъри България“.

Дата: 09.04.2020

Източник: dfbulgaria.org

Прочетено: 3095