07.05.2020

Българската петролна и газова асоциация подкрепя усилията на правителството в борбата срещу разпространението на COVID-19, както и отмяната на извънредното положение и замятата му с промени в Закона за здравето. С изненада обаче научихме, че с преходните и заключителните разпоредби на проектозакона за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен от правителството в Народното събрание, са предвидени промени в Закона за акцизите и данъчните складове, както и промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Това е записано в декларация на Българската петролна и газова асоциация (БПГА), изпратена до медиите.

Тези предложения нямат нищо общо с изпълнението на противоепидемичните мерки в страната и не кореспондират по никакъв друг начин със Закона за здравето. Още повече предложенията, направени в параграфи 18,19 и 20 от преходните и заключителни разпоредби, не са обсъждани по никакъв начин с бранша и за тях вносителят не е оповестил мотиви.

Ако параграфите 18 и 19 не отпаднат от преходните и заключителни разпоредби и бъдат гласувани от народните представители, част от петролния бизнес ще бъде задължен да закупува и монтира нови измервателни уреди в една изключително тежка за целия бранш ситуация, посочват от БПГА.

Параграф 20 пък предвижда ускорено изграждане на видеонаблюдение в данъчните складове. Камерите трябва да са поставени в най-кратки срокове – през есента на тази година. Това е още една значителна инвестиция за петролния бранш.

В момента пазарът на горива търпи огромни загуби в условията на постоянно падащи обороти и при обезценяващи се петролни продукти. В същото време браншът е един от най-големите работодатели и данъкоплатци в страната.

Затова Българската петролна и газова асоциация призовава вносителя на законопроекта да изтегли текстовете, които целят промени в Закона за акцизите и данъчните складове, както и в ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Ако правителството смята, че изменения на изискванията към данъчните складове са наложителни, то това би трябвало да стане само след широка дискусия със засегнатите оператори от бранша и при пълна прозрачност.

БПГА изразява готовност да съдейства за намиране на най-доброто решение.

Дата: 07.05.2020

Източник: Българска петролна и газова асоциация

Прочетено: 3000