02.06.2020

В днешния брой на Държавен вестник е публикувано Постановление № 106 от 28 май 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Постановлението урежда прилагането на т.нар. мярка 60/40 за компенсиране на работодателите, пострадали от извънредното положение, въведено във връзка с COVID-19.

 

Дата: 02.06.2020

Източник: БСК

Прочетено: 3929