Дата: 29.06.2020

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 2617

BusinessEurope публикува становище относно позицията си на тема „Интелигентен технологичен суверенитет“. Концепцията за технологичен суверенитет е част от европейската индустриална стратегия и се свързва с последните дебати за отворена стратегическа автономия и европейската икономическа устойчивост.

Становището очертава основните параметри на  интелигентния технологичен суверенитет за бизнеса. Това не трябва да е самоцел, а начин за засилване на европейската конкурентоспособност и нейното геополитическо положение. Подчертават се основните принципи, които трябва да вдъхновят концепцията, по-специално подкрепата за многостранния световен ред, развитието на технологичния капацитет на Европа и способността да се осигури достъп до продукти и материали от диверсифицирани доставчици.

Маркус Бейрер, Генерален директор на BusinessEurope: „ЕС трябва да е начело на днешната високоскоростна глобална технологична надпревара. Трябва да засилим технологичния си капацитет и да направим Европа по-устойчива срещу нелоялни практики от страна на някои търговски партньори. Мерките, основани на концепцията за „Интелигентен технологичен суверенитет“, могат да бъдат полезни за постигането на това. “

Според г-н Бейрер рискът от злоупотреба с концепцията за обслужване на протекционистки интереси е голям. ЕС трябва да остане отворена икономика. Не трябва да подценяваме значителните ползи, произтичащи от амбициозната програма за търговия и инвестиции за успешно икономическо възстановяване. Нашата позиция е ясен сигнал, че бизнесът ще се изправи срещу всяка промяна в посока на вътрешната политика. 

Вижте цялото становище ТУК.