Дата: 12.08.2020

Източник: НСИ

Прочетено: 1199

През периода януари - май 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 7.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 14 237.7 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.9% от износа за държавите - членки на ЕС (табл. 3 от приложението).

През май 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 17.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 537.0 млн. лева.

Вижте повече ТУК!

_____

През периода януари - юни 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 10.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 8 890.3 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 54.0% от износа за трети страни (табл. 3 от приложението).

През юни 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 18.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 378.9 млн. лева.

Вижте повече ТУК!