18.08.2020

14.08.2020 г.

 

ДО

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И ЗАЕТИТЕ В МИННАТА ИНДУСТРИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА МИНО-ДОБИВНИ ДРУЖЕСТВА,
УВАЖАЕМИ МИНЬОРИ И СЛУЖИТЕЛИ В МИННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ,

Имам удоволствието да Ви поздравя от името на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и лично от свое име по повод Деня на Успението на Св. Иван Рилски – Професионален празник на българските миньори!

Изказвам своето уважение и признателност пред неуморните усилия и професионализъм, които влагате в нелеката Ви и отговорна работа! Без Вашия всеотдаен и често опасен труд, осигуряващ суровинната база на икономиката, цели отрасли не биха съществували.

Стабилността и възходящото развитие на сектора се обуславя от високия професионализъм на заетите в него, привличането на инвестиции, въвеждането на нови технологии, прилагането на принципите на корпоративната социална отговорност, особено по отношение на безопасността на работните места и устойчивото екологично развитие.

Ето защо, в навечерието на професионалния Ви празник отправям към Вас пожелания за здраве и благополучие, лични и професионални успехи, делници, изпълнени с ползотворна работа, и удовлетворение от постигнатото!

Нека Св. Иван Рилски бди над Вас и Вашите семейства!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

Дата: 18.08.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1766