31.08.2020

Част от обученията по проекта на БСК „Развитие на работната сила“, включен в Националния план за действие по заетостта 2020, приключиха успешно. За 01.09.2020 г. са предвидени следните държавни изпити по теория:

ЦПО към „БСК-съюз на българския бизнес“ 

Група

 

Дата на провеждане

Вид ДИЗ

Място на провеждане

Начален час на ДИЗ

02

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

Гр. Трън

09:00ч.

03

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

Гр. Габрово

09:00ч.

 

ЦПО „ВАРИАНТ“ – партньор по проекта

Група

Дата на провеждане

Вид ДИЗ

Място на провеждане

Начален час на ДИЗ

205

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Варна,

ул.“Охрид‘‘№ 2

08:30ч.

206

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Варна,

ул.“Охрид‘‘№ 2

08:30ч.

207

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Варна,

ул.“Дебър‘‘№ 45

08:30ч.

208

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Варна,

ул.“Дебър‘‘№ 45

08:30ч.

211

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Шумен

бул.“Симеон Велики‘‘ № 5, ПГССХТ

08:30ч.

212

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Шумен,

бул.“Симеон Велики‘‘ № 5, ПГССХТ

08:30ч.

215

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Тервел,

ул. „Хан Аспарух” № 81, ПГТО

08:30ч.

216

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Тервел,

ул. „Хан Аспарух” № 81, ПГТО

08:30ч.

221

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Добрич,

ул. „Христо Ботев” № 1

08:30ч.

222

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Добрич,

ул. „Христо Ботев” № 1

08:30ч.

227

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Пловдив,

ул.“Пещерско шосе‘‘№30

08:00ч.

228

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Пловдив,

ул.“Пещерско шосе‘‘№30

08:00ч.

229

 

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Пловдив,

бул.“Дунав“№78

08:00ч.

230

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Пловдив,

бул.“Дунав“№78

08:00ч.

231

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Пловдив,

бул.“Дунав“№78

08:00ч.

232

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Пловдив,

бул.“Дунав“№78

08:00ч.

235

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Асеновград,

ул.“Цар Иван Асен II“№24

08:30ч.

236

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Асеновград,

ул.“Цар Иван Асен II“№24

08:30ч.

237

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Първомай,

ул.“Кочо Честименски“ № 20

08:30ч.

238

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Първомай,

ул.“Кочо Честименски“ № 20

08:30ч.

239

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Брезово,

ул.“Васил Коларов“ № 1

08:30ч.

240

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

гр.Брезово,

ул.“Васил Коларов“ №1

08:30ч.

 

ЦПО ПРИ РБЦ ПЕРНИК – партньор

Група

 

Дата на провеждане

Вид ДИЗ

Място на провеждане

Начален час на ДИЗ

01

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

Гр. Брезник

09:00ч.

02

01.09.2020г.

Държавен изпит-теория

Гр. Перник

09:00ч.

 

Дата: 31.08.2020

Източник: БСК

Прочетено: 3253