01.10.2020

Председателят на Камарата Радосвет Радев за БНР: Бизнесът трябва да бъде освободен от данък печалба, който е в размер на 10%, за следващите две години. 

Бизнесът поиска нулева ставка на данък печалба за следващите две години. От Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара се обявиха против обсъжданите данъчи промени. 
 
В края на миналата седмица синдикатите поискаха 15% ДДС и облекчено данъчно облагане за гражданите.
 
Бизнесът не приема радикални промени в данъчната система в условията на трудно предвидима икономическа среда и прогнозите за рязък спад в Брутния вътрешен продукт. Всяка промяна в данъчното облагане може да създаде не само неяснота, но и хаос сред бизнеса и гражданите, и възможност за негативен ефект върху събираемостта.
От БТТП се обявяват срещу намаляването на ДДС от 20 на 15% и поставят под съмнение ефектите от тази мярка в разгара на Covid-кризата, защото в повечето случаи намалението на данъчната ставка не води до намаляване в цените за крайния потребител. Работодателите са против предложението на синдикатите за необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата, и за по-високо данъчно облагане на по-високодоходните групи: "Ще са ощетени хората, които получават по-високи заплати, които са инвестирали в образованието си, а и съответно имат по-голям принос в добавената стойност, която произвеждат, спрямо тези хора, които получават, съответно, по-ниски доходи, не полагат усилия за преквалификации и допълнителни компетенции", каза Любомир Левичаров от Палатата.
 
Позицията на Българската стопанска камара е, че данъците на гражданите не трябва да се променят, но бизнесът трябва да бъде освободен от данък печалба, който е в размер на 10%, за следващите две години. Председателят на Камарата Радосвет Радев обясни:
"В България получават като корпоративен данък за 2018 година 2,3 милиарда, а за 2019 - 2,6 милиарда. Covid-кризата през тази година предполага данъчни приходи по-малко от 2 милиарда, тоест това е 1% от БВП на държавата. Този един процент ако мениджмънта на държавата оцени, че е формула, с която подпомагаш бизнеса, ние претендираме за това."

Дата: 01.10.2020

Източник: БНР

Прочетено: 2358