28.10.2020

Днес Европейската комисия предложи европейска директива относно минималните заплати и колективното договаряне. Текстът и придружаващите документи са достъпни тук.

Това предложение противоречи на становището на мнозинството на държавите-членки на ЕС. На предложението се противопоставят и скандинавските профсъюзи, които са против правната намеса в автономните колективни трудови договори върху заплатите сред социалните партньори. Предложението противоречи на думата и духа на Договора за ЕС, който защитава националната компетентност по отношение на заплащането и колективното договаряне. BusinessEurope не е против насоките, които се предлагат по тези чувствителни въпроси, но настоятелно призовава институциите на ЕС да преследват постигането на целите, чрез други инструменти, например Препоръки на Съвета.

 Генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер каза:

„Ние искаме справедливи заплати, определени от националните социални партньори, а не политически манипулирани минимални заплати. Искаме наистина автономен социален диалог, а не квазизадължително колективно договаряне, наложено от публичните власти. Това, което Комисията предлага, е юридическо чудовище. Това може да доведе до проблемна съдебна практика, тъй като предложените дерогации не могат да облекчат проблемите, създадени от предвидените задължения. Компаниите се борят за оцеляването си и за запазването на работни места, застрашени от кризата с COVID. Те нямат маржове, за да поемат разходите за опасни експерименти с минимални заплати на ниво ЕС. "

Прессъобщението на BusinessEurope е достъпно тук

Дата: 28.10.2020

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 5447