28.10.2020

На 28 октомври 2020 г. се състоя уебинар, организиран от Българската стопанска камара и УНИЦЕФ България. Основната тема на онлайн заседанието беше взаимодействието и възможностите между бизнеса и правата на децата. Сред участниците във форума бяха представители на УНИЦЕФ в България, БСК и нейни членове, както и отделни представители на фирми и браншови организации.

Вниманието на присъстващите беше насочено върху представянето на резултатите от ситуационния анализ на УНИЦЕФ за въздействието на бизнеса върху правата на децата. Проучването показва липсата на взаимодействие между образованието и основните интереси на бизнеса, като идентифицира начини, по които да се покачи ефективността помежду им.

Димитър Бранков, зам.-председател на БСК, откри онлайн заседанието, представяйки досегашното партньорство между УНИЦЕФ и Българската стопанска камара. Той подчерта, че защитата на правата на децата и преследването на техните интереси са приоритетни изграждането на бъдещето. Той изтъкна по-значимите социални аспекти в дейността на БСК: образованието и неговото качество, трудовото законодателство и възрастта, в която младите стъпват на пазара на труда, и обърна особено внимание на високия процент ученици, отпаднали от образователната система и въздействието на този феномен върху икономиката. Димитър Бранков също постави на дискусия темата за ролята на бизнеса в дуалното обучение.

Д-р Джейн Муита - представител на УНИЦЕФ за България, презентира възможностите, чрез които правата на децата могат да се отразят на едно по-добро бъдеще не само на отделните индивиди, но и цялостно на икономиката. Тя коментира досегашното партньорство на УНИЦЕФ с правителствения и неправителствения сектор, с помощта на които се установяват 4 основни области, които допринасят към здравословното развитие на младежта: ранното детско развитие и грижа, приобщаващото образование и ранно обучение, превенцията на насилие в всичките му форми и партньорствата за насърчаване на правата на детето.

Основният компонент, върху който се градят добрите практики, подчерта д-р Муита, е вграждането на правата на детето в бизнес практиката и прилагането на нестандартни, иновативни и образователни стратегии, подходящи за всеки отделен сектор.

В дискусията се включи и Ивана Радомирова – изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България, която изведе примери от КСО практиката на Съюза, насочена към превенцията на алкохол сред подрастващите и децата. Тя подчерта необходимостта от надеждните партньорства в подобен тип кампании и програми за ефективното взаимодействие между ключовите звена.

Участниците в панела изявиха желание и готовност за създаване на съвместна платформа, целяща обмена на идеи и осъществяването на КСО дейности.

В прикачения файл можете да откриете презентацията на УНИЦЕФ.

Дата: 28.10.2020

Източник: БСК

Прочетено: 884