12.11.2020

На 26 ноември ще се проведе първата от общо четири стратегически срещи, на която малките и средни фирми, както и стартиращия бизнес ще се запознаят с възможностите за финансиране на своя бизнес.

Финансирането на бизнеса и инвестициите на малките и средни предприятия и на стартиращите бизнеси става все по-проблематично в условията на настоящата криза. Традиционния източник - банковите кредити, които осигуряват над 90% от търсеното финансиране за фирмите, стават все по-трудно достъпни. Причината не е толкова в цената, колкото заради силно затегнатите изисквания към кредитополучателите по отношение на техните нетни приходи, бизнес позиции и перспективи и предоставяните обезпечения. Тези изисквания стават все по-строги заради надзорните регулации, които банките са длъжни да спазват и несигурната конюнктура, която изисква по-високи нива на ликвидност.

Няма какво да се лъжем, значителна част от малките и средни фирми и особено стартъпите, не се вписваха в критериите за получаване на банкови кредити много преди кризата. За такива фирми алтернативите за финансиране са различните програми като например "Джобс", специалните програми на Българска банка за развитие (ББР) за насърчаване на малкия и среден бизнес, фондовете за инвестиции в дялов капитал, които работят със европейски средства, предоставени от Фонд на фондовете или с частни пари и Българска фондова борса. Всички тези възможности бяха достъпни и преди кризата COVID-19, но бяха слабо познати на широката бизнес публика, струваха й се сложни и трудно достъпни, обвързани с големи административни тежести, а някои от тях и водещи до риск от загуба на собствеността върху бизнеса. Много от тези проблеми са по-скоро мит отколкото реалност, но стартиращия бизнес предпочиташе добре познатото му кредитиране, или при липса на достъп до такова, да се развива с пари на приятели и роднини - особено когато става дума за фамилен бизнес.

С кризата, както казахме, достъпът до кредит за стартиращи компании и за много от малките и средни предприятия стана проблем. Същото се отнася и за осигуряването на средства от роднини и приятели. Затова описаните финансови алтернативи стават все по-актуални и е редно негативните митове около тях да бъдат разсеяни. Повод за това е една съвместна програма на Българска фондова борса (БФБ) - beam up lab , в която участва и ББР. Програмата, която стартира на 3 ноември, е следствие от целенасочената политика която БФБ води за повишаване на финансовата грамотност на малките, средни и стартиращи фирми като трансферира към тях знание (know-how) и практически умения, свързани с възможностите за финансиране, така че те да инвестират в своя растеж и развитие и да бъдат конкурентоспособни на българския и световните пазари.

Инициативата предвижда провеждане на четири стратегически срещи на теми, свързани с новостите при възможностите за финансиране. Срокът на програмата е една година, като през нея ще преминат 20 start-up дружества и 20 МСП годишно. Тези компании ще бъдат подбирани и класирани по критерии и методология, създадени от БФБ. В рамките на поредица от срещи МСП ще могат да се запознаят с всички възможности за финансиране, така че да могат да инвестират гъвкаво и успешно в своето развитие и растеж. В края на програмата ще се проведе събитие, на което в резултат на класирането и целогодишния мониторинг ще бъдат наградени най-добре представящите се start-up дружества и МСП, като всички те ще имат възможност да се представят пред потенциални инвеститори.

Какво означава всичко това? Въпросните компании първо ще могат да се запознаят с много потенциални инвеститори и да им представят проектите си с цел да привлекат за тях финансиране. На второ място те ще могат да получат професионално обучение за възможностите за финансиране - нещо, което иначе струва доста пари. Например фирмите ще могат в детайли да се запознаят, как да си осигурят средства, като пласират свои акции и/или облигации на фондовия пазар и какво ще им струва това. Ще разберат, че за такива компании това вече е възможно да става на нерегулиран пазар, без да е нужен проспект одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН). А това спестява много време и разходи, както за администрирането на процеса на пласиране на книжата, с които се набира финансовия ресурс, така и за последващото отчитане на данните на компанията през определен период от време. По време на тези срещи собствениците на малки, средни и стартиращи фирми ще разберат, че възможностите за осигуряване на нужното им финансиране са много по-широки и понякога по-достъпни от традиционния банков заем. По време на срещите с представители на инвестиционни компании и с банки представителите на бизнеса ще получат възможност не само да представят своите идеи, услуги и продукции, но и да намерят най-подходящия за себе си финансиращ микс от банков кредит с гаранция от ББР, дялово участие от капиталов фонд и емитиране на допълнителен капитал и/или заемане на дълг чрез облигации пласирани на фондовата борса.

В програмата вече участват малки и средни компании като производителя на обувки "Колев и Колев", бутилиращата фирма "Балдаран", производителя на електронна техника "Дейзи Тех", "Софтуер Груп", образователната платформа "Уча се", производителите на храни "Смарт Органик" и "Кремио" и още няколко фирми. Сред стартиращите компании заявили участие в проекта са завили "Бизнесмап" с марката "Канбаниз", "Енхенсив", "Евротръст Технолоджис", Мелиса Клаймът", "Оренда Груп" и други. На 26 ноември ще се проведе първата от общо четири стратегически срещи, на която малките и средни фирми, както и стартиращия бизнес ще се запознаят с възможностите за финансиране на своя бизнес.

Подробна информация за кампанията може да се получи на www.beamuplab.space, а заявки за участие може да се направи през contact@beamuplab.space.

Дата: 12.11.2020

Източник: Money.bg

Прочетено: 1130