19.11.2020

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ИСКАНИЯ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА

  1. Мораториум върху кредите на бизнеса (юридическите лица), самоосигуряващите се и служителите в предприятията до 01.09.2021 г.;
  2. Изплащане на 80% от заплатата по осигурителен доход на заетите и самонаетите в затворените заведения, като държавата поема осигуровките на 100%;
  3. Спиране или опростяване на лихвите върху задълженията към бюджета, натрупани за периода март - декември 2020 г.;
  4. Разсрочване на задълженията към бюджета, които са натрупани след 13 март 2020 г., за да се предотвратят запори, които предизвикват колосална междуфирменна задлъжнялост;
  5. Премахване на клаузите за задържане на персонала след взимане на помощи „60/40“ и невъзможност да бъде освободен при спад на работата или неспазване на служебни задължения;
  6. Компенсиране на стоиност 20% от оборота на заведението на база месеца, предхождащ фактическото затваряне на обекта за периода, в който бизнесът е затворен със заповед, с цел покриване на текущи разходи, които се изплащат месец след като са направени (ток, вода, данъци, счетоводство и други специфични за отрасъла услуги);

6.1.    За фирмите, които не са упражнявали дейност през 2019 г., да се взима като база оборотът от предходния месец, умножен по коефициент 1,2;

6.2.    За затворени и в невъзможност да осъществяват своята дейност да се считат всички обекти, които имат разрешително за минимум 3 часа удължено работно време и оборот 0 лв. след 28.10.2020 г., без значение от тяхната категоризация и код на икономическа дейност;

  1. Разсрочване или преизчисляване на такса смет, във връза с липса на реализирана такава за отраслите, които са били затворени.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

Емил Коларов, Председател на СЗБ

Дата: 19.11.2020

Източник: Сдружение на заведенията в България

Прочетено: 2224