20.11.2020

20.11.2020 г.

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

КОПИЕ:

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ВИЦЕПРЕМИЕР, МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ 

Относно: Прооекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧЕВА,

Сдружението на заведенията в България обединява стотици микро-, малки и средни предприятия, работещи в сектора на ресторантьорството – секторът, който пострада най-силно от връхлетялата ни пандемия и последвалите рестрикции спрямо бизнеса и населението. В това си качество, внимателно следим всички мерки, които правителството прилага или възнамерява да прилага с цел компенсиране на щетите, нанесени върху икономическите оператори.

Напомняме, че единственият бранш, който е затварян три пъти в рамките на една година, са нощните клубове. Възстановяването след подобно затваряне е тежък процес, който отнема много време и средства, и генерира колосални разходи за бизнеса и служителите, както по време на фактическия "локдаун", така и след него.

Сдружението на заведенията в България не може да допусне нашите служители да бъдат третирани като "втора ръка" хора. Не можем да позволим квалифицирани кадри, в които са инвестирани време и средства за обучение да бъдат принудени насила да се преквалифицират в други професии. Липсата на работна ръка в сектора е проблем, който съществува от години и, ако сега не бъде предприета правилна политика за обезпечаването му, това ще доведе до тежка криза с намирането на качествен и подготвен персонал на по-късен етап след отпадането на забраните.

Считаме, че предложената мярка 24 лв. на ден, която да бъде обвързана пряко с часовете по трудов договор, е неприложима спрямо служителите в нощните заведения. Обръщаме внимание, че с оглед спецификата на работа, нощните заведения наемат често работници на 4-часов работен ден. Стои и въпросът какво се случва с лицата, назначени по трудови договори във фирми, осигуряващи съпътстващите дейности, пряко свързани с функционирането на нощните заведения – охрана, музиканти, певци, танцьори, DJ и други. Същите са неотменна част от персонала в заведенията и доходите им от тази дейност са основни за тяхното препитание. В момента тези хора също са без работа и доходи.

Госпожо Сачева,

Обръщаме се към вас с надеждата, че като доказал се професионалист в своята област и човек, който оглавява именно министерството на социалната политика, ще обърнете внимание на нашите тревожни сигнали, които изпращаме, за да може с общи усилия и компромиси от двете страни се стигне до най-справедливото решение на проблема.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

Емил Коларов,
Председател на СЗБ

Дата: 20.11.2020

Източник: Сдружение на заведенията в България

Прочетено: 2484