24.11.2020

В писмо до министър-председателя и министрите на икономиката, финансите и здравеопазването, APPLiA България настоява магазините за домакински електроуреди да не бъдат затваряни преди коледните и новогодишни празници.

В писмо на APPLiA България (член на БСК) до министър-председателя на РБ и министрите на икономиката, на здравеопазването и на финансите, се казва:

APPLiA България представлява интересите на производителите на домакински електроуреди в България. Нашият бранш произвежда иновативни, енергийноефективни и ресурсноефективни продукти, които подобряват качеството на живот и спестяват ресурси като електричество и вода. Домакинските електроуреди са стоки от първа необходимост.

Считаме, че магазините за продажба на домакински електроуреди трябва да продължат работата си в условията на евентуални нови противоепидемични мерки. В противен случай, домакинствата ще бъдат лишени в условията на криза от възможността да задоволяват изключително необходимите потребности да съхраняват хранителните продукти свежи и годни за консумация за дълъг период от време, вкл. съхраняване на лекарства; да приготвят храната си; да поддържат лична хигиена и хигиена в дома; да се отопляват; да подгряват вода; да осигуряват прочистване на въздуха и други.

Икономическите оператори по цялата верига на стойност в нашия сектор трябва да продължат дейността си при абсолютно спазване на предписанията за безопасност. На практика спазването им продължава от налагането им по време на извънредното положение по-рано тази година. Работата на сектори с нисък риск от разпространение на COVID-19 може да играе значима роля за запазването на българската икономика.

Държавата трябва да осигури адекватна, бърза и лесно достъпна финансова помощ за засегнатите предприятия

Преди да пристъпи към ново затваряне на икономиката, държавата трябва да гарантира нейното оцеляване като осигури необходимата финансова подкрепа.

Необходими са мерки, които да осигурят свободен ресурс на предприятията, за да издържат по-дълго време на икономическия натиск и да запазят работните места.

Като начална мярка държавата трябва да гарантира финансова подкрепа за предприятията с намален оборот от поне 20% спрямо същия период на 2019 г., както и поемането на поне 80% от възнаграждението и осигуровките на заетите лица в засегнатите предприятия. Необходимо е финансовата помощ да бъде бърза и лесно достъпна.

Призоваваме Правителството да работи с всички заинтересовани страни за своевременно адаптиране на мерките, като в основата на неговата стратегия трябва да залегнат мерки за запазване на производствените възможности, персонала и възможността да се реализират продажби. Бизнесът трябва да остане жизнен, за да продължи да създава заетост.

Също така е необходимо правителството да има ясна стратегия и готовност за разширяване на мерките в помощ на предприятията, пропорционално на неблагоприятните последици вследствие на преустановяването на дейността им.

Колапс на българската икономика трябва да бъде избегнат на всяка цена.

Надяваме се, че този път гласът на бранша на домакинските електроуреди ще бъде чут. Готови сме да си сътрудничим с институциите за превръщането на всички нужни действия за подкрепа в реалност.

 

Дата: 24.11.2020

Източник: APPLiA България

Прочетено: 5076