25.11.2020

БАЗФ високо цени желанието и намерението на Правителството да съхрани здравето и живота на българските граждани. 

Изправени пред опасността фитнес клубове, зали и танцови студия да бъдат затворени за втори път, бихме искали да обърнем внимание на следното: 

  • Фитнесът с цялото му многообразие от физически активности снема стреса и повишава имунитета, което е особено важно за справяне с настоящата сложна ситуация. С нашите възможности можем да вдигнем на крак най-важния ресурс – хората. 
  • Всяка физическа активност е важен елемент за възстановяването на хората, заболели в резултат на Covid-19. Колкото повече са двигателно активните хора, толкова по-здрава ще бъде нацията ни, съответно - разходите на бюджета за лечение ще бъдат по-малки, ще бъде облекчена здравната система. 
  • В същото време, смело можем да кажем, че фитнес клубовете, зали и танцови студия са едни от най-безопасните места. Резултати от проучване на SafeACTiVE показват изключително ниски нива на риск от заразяване с Covid-19 -  0.78 на 100.000. 

Във връзка с горното БАЗФ настоява на доставчиците на здраве и фитнес услуги (фитнес, групови занимания, танци и басейни) да бъде признат статут на доставчик на услуги от първа необходимост, каквито са здравните грижи и фармацевтични продукти и, като такъв, да могат да продължат своята работа.

В случай, че се стигне до решение за затваряне на тези обекти, държавата да компенсира сектора с пакет от мерки и подпомогне оцеляването му чрез: 

  • Еднократна компенсация в размер на средномесечен оборот за 2019 г; 
  • Осигуряване на 80% от заплатите на служителите в сектора, съгласно трудовите договори, на които са назначени, както и на самонаетите лица спрямо осигурителната им тежест.  
  • Мораториум върху кредите /главница и лихва/ на юридическите лица, наетите и самонаетите за още 1 година. 
  • Спиране или опрощаване на лихвите върху задълженията към бюджета, натрупани за периода март-декември 2020. 
  • Опрощаване на наемите в обекти общинска и държавна собственост за периода, в който обектите са затворени със заповед.

 

С уважение,                                             

Петър Ангелов, Председател на УС на БАЗФ

Дата: 25.11.2020

Източник: БАЗФ

Прочетено: 5043