27.11.2020

В 15.00 часа, започна онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, с участието на вицепремиера Томислав Дончев. Тема на заседанието е проектът на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВО).

Представяме Ви изказването на председателя на БСК Радосвет Радев по време на дискусията.

____________________________________

Уважаеми дами и господа,

Няма да се спирам подробно на всичките ни коментари по проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост, с които можете да се запознаете в писменото ни становище.

Ще се върна малко на хронологията на събитията.

Първата ни среща с вицепремиера Дончев беше в края на август, където идеята беше да се обсъди ролята на социалните партньори при разработване на плана. Междувременно стана ясно, че е сформирана работна група с представители само на държавната администрация. За съжаление, бизнес организациите трябваше да работят паралелно и без яснота за основните приоритети и цели на Правителството.

Искам да Ви уверя, че от месец август Българската стопанска камара е в непрекъсната комуникация с членовете си, опитвайки се по максимално конструктивен и удобен за държавата начин да формулираме предложения, които да отговарят на критериите на Европейската комисия към изготвяне на националните планове за възстановяване и устойчивост. Получихме и покана от Министерство на икономиката (МИ) за представяне на проекти, които да бъдат включени в Плана и такива проекти бяха изпратени, съобразявайки се с образеца, изпратен ни от МИ.

На 29 октомври, БСК изпрати писмени предложения, разпределени по 7-те тематични области, определени от Комисията.

На 30 октомври правителството представи проекта си на план. Последва серия от обсъждания, които по-скоро могат да бъдат определени като представяне на отделните части на плана.

За съжаление, трябва да кажа че пропуснахме шанса за ефективно включване на бизнеса от началото на разработването на плана и оставам скептик и за резултатите и от днешната дискусия.

Няколко общи послания:

Ние гледаме на НПВУ като шанс и възможност за българското общество и икономика. Шанс да се реализират ключови реформи и инвестиции, с които да се постигне реално възстановяване и устойчиво развитие. Възможност за решение на наболели проблеми, създаване на условия за икономически растеж и разкриване на нови, по-качествени работни места.

В никакъв случай не трябва да допускаме сценарий, в който НПВУ ще се превърне просто в план за усвояване на средства!

За съжаление, в рамките на нашата вътрешна процедура на консултации малко бяха положителните оценки от страна на членовете ни. Общото мнение и основна критика е, че:

  • в Плана не се виждат особени реформи. Усещането е за фрагментарност и разпокъсаност.
  • Пари за екологична трансформация на бизнеса почти липсват.
  • Липсват и смели крачки за подобряване на бизнес средата.
  • Липсва и смелост за цялостна дигитализация на здравеопазването.
  • За повечето реформи и инвестиционни проекти в НПВУ не са посочени целеви индикатори за изпълнение.
  • Липсва и статистическа информация като цели, задачи, оценка на въздействието, обосновка за необходимостта и ефективността на предвидените инвестиции.

Дата: 27.11.2020

Източник: БСК

Прочетено: 8552