16.12.2020

Европейската комисия представи стратегия за предотвратяване на натрупването в бъдеще на необслужвани кредити в целия Европейски съюз вследствие на кризата с коронавируса. Стратегията има за цел да гарантира, че домакинствата и предприятията в ЕС продължават да имат достъп до финансирането, от което се нуждаят по време на кризата.

Банките играят важна роля за смекчаване на последиците от кризата с коронавируса, като продължават да осигуряват финансиране за икономиката. Това е изключително важно за подпомагане на икономическото възстановяване на ЕС. Очаква се, че в резултат на коронавируса необслужваните кредити в ЕС ще нараснат, въпреки че все още не е ясно кога и в какъв размер ще се случи това. При евентуално по-бавно възстановяване на европейската икономика от кризата, качеството на активите на банките — а оттам и възможностите им да отпускат заеми — биха могли да се влошат.

Повече информация ще намерите в съобщението тук.

Дата: 16.12.2020

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 4220