Дата: 04.01.2021

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 1884

На 1 януари Португалия пое поста от Германия като председател на Съвета на Европейския съюз. През следващите 6 месеца португалското председателство ще се съсредоточи върху следните приоритети в областта на данъците и ДДС, както е описано в тяхната програма за председателство.

"Председателството ще разгледа предизвикателствата на европейското данъчно облагане, включително модела за данъчно облагане на цифровата икономика, съгласно принципите на справедливост и данъчна ефективност. Целта е да се осигури справедливо и справедливо разпределение на данъчното облагане в контекста на здравословна конкуренция, укрепване на механизмите за добро управление и глобална данъчна прозрачност и за засилване на борбата срещу данъчните измами, укриване и избягване чрез несъдействащи юрисдикции. Председателството ще се стреми да създаде условия за постигане на политическо споразумение за преразглеждане на правилата за оповестяване на информация относно данъка върху приходите за определени компании и клонове " (Public CBCR).

След интензивни преговори на 24 декември Европейската комисия постигна споразумение с Обединеното кралство относно условията за бъдещото си сътрудничество с Европейския съюз. Споразумението от 1276 страници също обхваща няколко въпроса за данъците и ДДС.

По отношение на данъчните стандарти (вж. Стр. 214-215), ЕС и Обединеното кралство се споразумяха за клауза за добро управление и ангажименти за спазване на данъчните стандарти (OECD) за обмен на данъчна информация, избягване на данъци, както и правила за ограничение на лихвите, CFC и хибридни несъответствия. Освен това, ЕС и Обединеното кралство изложиха в отделна съвместна декларация (вж. Стр. 3) специфични принципи за противодействие на вредните данъчни режими и потвърдиха съвместно ангажимента си да прилагат тези принципи.

По отношение на ДДС, споразумението предвижда Протокол за взаимопомощ за борба с измамите с ДДС, както и за сътрудничество при събиране на вземания, свързани с косвени данъци и мита (вж. Стр. 1091-1155), който излага допълнителни подробности за това как националните данъчни власти на Обединеното кралство и ЕС ще работят заедно по тези въпроси.

След постигнатото споразумение ГД „Данъчно облагане и данъци“ предостави още един полезен документ с насоки относно ДДС и митническите последици за бизнеса и гражданите на ЕС, който можете да намерите тук. Цялата информация относно данъчните и митническите последици от Brexit се събира от Европейската комисия на тази страница.