08.01.2021

В ДВ. бр. 02 от 08.01.2021 г. са обнародвани: 

Виж актуалния текст на постановлението. 

Виж актуалния текст на постановлението.

Промените са в сила от 01.01.2021 г.

Дата: 08.01.2021

Източник: БСК

Прочетено: 3105