19.01.2021

Изх. № 05-00-04.2/19.01.2021 г.

ДО    

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПОЛИТИКА

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Уважаеми дами и господа министри,

Във връзка със създалата се безпрецедентна ситуация с COVID-19 в нашата страна и ограничителните разпореждания за извършване на стопанска дейност от обектите без ясни аргументи от медицинска и здравна гледна точка, принудително ни поставихте под забрана за осъществяване на дейност!

В тази връзка, след проведени разговори и настояване от нашите директни членове, колективни членове сдружения и други засегнати представители на сектора, настоятелно се обръщаме към Вас, да се прояви управленско и държавническо отношение по необоснованото от медицинска и здравна гледна точка принудително забраняване за осъществяване на нашите дейности.

Поставени сме в условия да се обявяват икономически фалити, при което изключително голям брой работници и служители ще загубят работата и доходите си. Това ще има дългосрочни негативни последици за сектора, което ще се отрази на възможността хората да спортуват, да бъдат физически и активни и да бъдат здрави.

Предвид на това тежко положение - резултат от неаргументирано от здравна гледна точка управленско решение, засягащо сектор Здраве и спорт с над 60 000 заети лица по трудови и приравнени правоотношения, и още толкова самоосигуряващи се лица, настояваме за следното: 

  1. С грижа за цялостното благосъстояние на гражданите на Р. България, ограничителните мерки следва да отпаднат от 31.01.2021 г., за да бъде гарантирано на българските граждани тяхното право да упражняват редовна физическа активност и работа при съблюдаване на всички хигиенни изисквания и противоепидемични мерки;
  2. Ясно да се разбере от администрацията на страната, експертите на Националния оперативен щаб и РЗИ, че фитнес секторът, залите за групови занимания към тях, спортните центрове и залите за любителско изкуство и спорт, са от решаващо значение за укрепване на имунитета и недопускане претоварване на здравната система;
  3. Да се осъзнаване на факта, че секторът се явява незаменим партньор на държавата в усилията й за възстановяване здравето на хората след прекарано заболяване и принудителна изолация в домашни условия;
  4. Да се наложи управленско поведение за насърчаване на физическата активност на населението и прокламиране ползите от него не само за физическото, но и психическото здраве, което, несъмнено, също силно пострада от свързаните с пандемията обстоятелства
  5. Да се вземат предвид фактите и научно обоснованите широки изследвания на местата, в които се осъществява физическа активност в Европа, ясно показващи че това са едни от най-безопасните места (пр. изследване на Шефилдския университет, показващо нива на допуснати заразявания от 0.78 на 100 000 посещения).           

Считаме, че следва да дадете възможност за аргументиране от наша страна и подпомагане взимането на адекватни управленски решения чрез конструктивен диалог - без да се налага да се организират и провеждат протестни действия! 

Уважаеми дами и господа министри,

Надяваме се на Вашата своевременна и адекватна управленска реакция, за недопускане на необосновано продължаване ограничаване дейностите за физическа активност и спорт! 

 

С уважение,

 

Петър Ангелов /П/

Председател на Управителния съвет

Дата: 19.01.2021

Източник: БАЗФ

Прочетено: 7966