28.01.2021

Текстовете се отнасят до дейността на центровете за професионално обучение и компаниите, чиято дейност е свързана с организиране на събития.

С писма до Министъра на здравеопазването Българската стопанска камара настоя за ясни тълкувания на текстове от заповедите на МЗ във връзка с извънредната епидемична обстановка, отнасящи се до дейността на центровете за професионално обучение (ЦПО) и компаниите, чиято дейност е свързана с организиране на събития.

Съгласно Закона за професионалното образование и обучение, ЦПО предоставят обучения за придобиване на професионална квалификация, както и за придобиване на професионална квалификация по част от професия и провеждат процедури за валидиране на вече придобити от лицата знания. Текстът по т. 4 от заповед РД-01-52/26.01.2021 г. на МЗ предполага, че ЦПО могат да продължат дейност само и единствено за обученията за придобиване на правоспособност по професия, които са само част от обученията, които ЦПО провеждат. Това би довело до погрешно тълкуване на заповедта от отговорните институции (РЗИ, МТСП, НАПОО, АЗ и др.) и продължаване на ограниченията за обучение в ЦПО.

Компаниите за организиране на събития нямат яснота дали им е разрешено да упражняват обичайната си дейност, или не. Повод за това колебание е съществуващото ограничение на дейността им до момента, а на този фон в т. 9в от заповед РД-01-51/ 26.01.2021 г. изрично са посочени изключения за ползване на предпазни средства от „участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници“. За компаниите, организиращи събития, е от изключително значение да знаят дали имат право да осъществяват пряката си дейност при спазване на съответните епидемични мерки, още повече, че периодът февруари-май по принцип е най-натовареният откъм събития и, ако тези компании нямат възможност да осъществяват дейността си, ще търпят сериозни загуби.

Дата: 28.01.2021

Източник: БСК

Прочетено: 11066