05.05.2021

Днес Европейската комисия публикува предложението си за регламент относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар на ЕС. BusinessEurope подкрепя усилията на Комисията да осигури справедливи пазарни условия за всички икономически оператори.

Генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер каза:

„Повишената активност на компаниите в Европейския съюз, които се възползват от изкривяващи чуждестранни субсидии, разкри няколко регулаторни пропуски, които не са отстранени от съществуващите инструменти на ЕС. Неведнъж сме посочвали този проблем. Днешното предложение на Комисията е стъпка в правилната посока при отстраняване на съществуващите празни вратички и предотвратяване на нарушения на пазара."

В своя принос към обществената консултация относно Бялата книга на Комисията относно изкривяващите чуждестранни субсидии BusinessEurope подчерта значението на наличието на ефективен инструмент, който последователно да се прилага в целия ЕС, като същевременно минимизира тежестта върху бизнеса. Инструментът трябва да се фокусира върху основните субсидии, водещи до значително нарушаване на равнопоставеността, а Европейската комисия трябва да бъде основният компетентен орган. В същото време BusinessEurope подчерта, че ЕС трябва да остане отворен за търговия и чуждестранни инвестиции, които са от решаващо значение за икономическия ни просперитет.

Бейрер добави:

„Днешното законодателно предложение взе предвид много от препоръките, които европейската бизнес общност даде в реакцията си на Бялата книга на Комисията. Трябва бързо да се придвижим към приемането на всеобхватен и ефективен инструмент, който да се справя с изкривяванията на пазара, като същевременно предоставя правна сигурност на икономическите оператори. BusinessEurope е готов да се включи активно в този процес и да предостави възгледите на европейската бизнес общност по време на предстоящите дискусии. "

BusinessEurope многократно е посочвал този проблем, включително в нашия изчерпателен документ за позицията „ЕС и Китай, справящи се със системното предизвикателство“ от януари 2020 г.

Дата: 05.05.2021

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1834