12.05.2021

Агенцията по заетостта информира всички работодатели, че от 23-ти април стартира Процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 93/2021 г.

Чрез това Постановление продължава подкрепата по придобилата публичност „мярка 60/40“, като за период до 2 месеца, считано от 1-ви април до 31-ви май 2021 г., на работодатели от почти всички сектори на икономиката се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход на техните работниците и служителите за месец октомври.

Документи от работодатели - кандидати за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 93/2021 г. се приемат във всички Дирекции „Бюро по труда” в страната.

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване – 15.06.2021 г.

Препоръчителен срок за представяне на месечни отчетни документи за предходен/и месец/и – 22-ро число на месеца, следващ месеца на отчитане или първия работен ден след тази дата.

Публикувани образците на документи, Информация за работодателите, Процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване може да намерите тук.

 

Дата: 12.05.2021

Източник: Агенция по заетостта

Прочетено: 5895