28.05.2021

Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

______

Състояние на нефинансовите предприятия в условията на ковид

През април 2021 г. 28.3% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с март 2021 г., при 53.1% няма промяна, а 18.2% са регистрирали увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че през април 2021 г. 41.8% от предприятията в дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от „Операции с недвижими имоти“ - с 40.0%, „Индустрия“ - с 29.5%, и „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 29.0%.

По отношение на наетия персонал 13.7% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „Неплатен отпуск“, следват „Платен отпуск“ - 12.9%, „Дистанционна форма на работа“ - 12.0%, и „Възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ - 9.4%.

За следващия месец 95.1% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 1.3% - ще преустановят временно дейността си, а 2.5% - ще прекратят дейността си.

 

Вижте повече ТУК.

_____

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през април 2021 г.

През април 52.1% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 60.5% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 42.8% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 15.1% от ръководителите са предприели като мярка „неплатен отпуск“, следвана от „платен отпуск“ - 14.2%, и „освобождаване/съкращаване“ - 11.9%. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 8.3% от мениджърите, 4.9% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 3.2% - „дистанционна форма на работа“. Същевременно 26.8% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

През април 51.1% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, докато 32.5% отчитат спад.

През следващия един месец 48.7% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 28.1% - че ще успеят „До 100%“, а 22.6% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 59.8% от ръководителите смятат да продължат да работят, 28.1% - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 8.1% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.5% прогнозират да я прекратят.

Вижте повече ТУК.

Дата: 28.05.2021

Източник: НСИ

Прочетено: 5660