04.06.2021

ЕС представи своето предложение, с което се стреми към ангажимент от страна на членовете на Световната търговска организация (СТО) за многостранен търговски план за действие с цел разширяване на производството на ваксини и лекарства срещу COVID-19 и гарантиране на всеобщ и справедлив достъп до тях. С предложението до СТО, разделено в две съобщения, ЕС подчертава централната роля на СТО в отговора на пандемията от COVID-19 и настойчиво приканва останалите членове на СТО да постигнат съгласие по набор от ангажименти, включително относно правата върху интелектуална собственост.

ЕС призовава правителствата:

  1. да гарантират, че ваксините и лекарствата срещу COVID-19, както и компонентите за тях свободно преминават през границите;
  2. да насърчават производителите да разширяват своето производство, като същевременно се гарантира, че най-нуждаещите се от ваксини държави ги получават на достъпна цена и
  3. да улесняват използването на принудително лицензиране в рамките на съществуващото Споразумение на СТО за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС). Споразумението ТРИПС вече предвижда тази възможност за гъвкавост — легитимен инструмент по време на пандемията, който може да се използва бързо при необходимост.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Дата: 04.06.2021

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 3684