23.06.2021

По време на среща с Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) коалиция „Изправи се! Мутри вън“ обеща след влизането си в парламента да работи за въвеждане на електронно правителство и драстично намаляване на административните и регулаторните режими за бизнеса. Събитието бе четвъртото от поредица срещи между представители на ръководствата на четирите работодателски организации, членове на АОБР и представители на партии и коалиции, за които социологическите агенции дават шанс за участие в 46-то Народно събрание.

Основна цел на срещите са приоритетите на АОБР, които да подпомогнат подобряването на бизнес средата и да дадат тласък за ускорен икономически растеж на българската икономика. Сред основните приоритети за бизнеса у нас са правна сигурност, сигурност за собствеността, трайно и непротиворечащо си законодателство, продължаване на образователната реформа и обвързването й с потребностите на икономиката, запазването на съществуващия данъчен модел. Акцент беше поставен е върху реформите в сектор „Енергетика“ - либерализиране и интегриране на пазара с европейския, въвеждане на механизъм за капацитети.

По думите на Мая Манолова целта на „Изправи се! Мутри вън!“ е да създаде прозрачна и конкурентна бизнес среда, която да не облагодетелства определени лица, а да създава равни възможности. „Подкрепяме искането ви такса битови отпадъци да се определя на принципа „Замърсителя плаща“, както категорично заставаме и зад искането ви в Плана за възстановяване и устойчивост превес да има директната подкрепа за инвестициите в предприятията, а не чрез финансови инструменти“, допълни още Мая Манолова.

Ротационният председател на АОБР Васил Велев поиска от представителите на коалицията да подкрепят искането на българските компании за ускорено влизане в Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и приемането на еврото. Той ги определи като национални приоритети, които са основополагащи за подобряване на бизнес средата в България.

„Това, което заявявате днес, може само да ни радва, тъй като то припокрива в много голяма степен средносрочните приоритети на АОБР. Виждаме, че все повече български политици разберат, че има нужда от решително подобряване на бизнес климата, от силна подкрепа за възстановяване на българската икономика, ускоряване на инвестициите и повишаване на производителността на предприятията, за да можем да постигнем догонващ растеж и страната ни да не е на дъното на класациите“, заяви Васил Велев.

 

Дата: 23.06.2021

Източник: АОБР

Прочетено: 751