08.07.2021

BusinessEurope подкрепя действия за подкрепа и насърчаване на компаниите в преход към по-голяма устойчивост. В края на пътя обаче е от съществено значение всички тези инициативи (от таксономия до корпоративно управление) да се съчетаят, да не се припокриват, да отчитат нуждите на реалната икономика и да не поставят европейските компании под неустойчиви очаквания и задължения . При надлежното усърдие целта трябва да бъде пропорционална и работеща рамка; това не просто ще принуди компаниите да се откажат от други пазари. Бъдещите правила за корпоративно управление не трябва да накърняват способността на компаниите да правят бизнес ефективно, нито да отслабват настоящите модели на корпоративно управление, като размиват задълженията на директорите.

 

Дата: 08.07.2021

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 2084