08.07.2021

Министерството на здравеопазването представи Национален план за справяне с пандемията от COVID-19.

Планът описва състоянието на страната от епидемиологична гледна точка, направени са анализ и оценка на рисковете, както и на наличните ресурси на здравната система. Подробно са развити механизмите и начините за подобряване на шансовете за намаляване пораженията от пандемията – и като смъртни случаи, и като щети за икономиката, и като възможности на здравната система да реагира адекватно, обясни министърът.

С документа са определени цветови зони - зелена, оранжева, червена и тъмночервена зона, които се определят в зависимост от 14-дневната заболяемост на 100 хил. души население, процент положителни тестове, заети болнични легла и др. По този начин ще има предвидимост както за гражданите, така и за бизнеса. Целта е въвеждането на противоепидемични мерки да бъде обвързано с това, в коя зона попада страната ни.

В плана са залегнали както насоките за работа на спешната медицинска помощ, на болничната и извънболничната помощ, действията за осигуряване на лекарствени продукти, така и предвидените инвестиции в системата.

Планът съдържа и финансов разчет какво би струвало на държавата развитието на най-лошия сценарий – подобен на този от края на 2020 г.

Припомняме, че от 2020 г. БСК настоява за изработването на прогнозен модел (план), обвързан с обективни условия, при настъпването на които могат да се прилагат определени ограничителни мерки - нещо, което до момента не беше осъществено! Ето защо, приветстваме разработването на Националния план и се надяваме чрез него да се осигури прогнозируемост, която е ключова за икономическите оператори.

Дата: 08.07.2021

Източник: БСК

Прочетено: 3571