15.07.2021

От предстоящата 2021-2022 учебна година започва третият период от Националната програма „Бизнесът преподава“ 2021 година. Програмата е одобрена с Решение № 166 от 5 март 2021 година на Министерски съвет за одобряване на програми за развитие на образованието.

От БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС (БСК) ви каним като наши членове да се включите в програмата, ако имате желание и възможност за участие.

Подробна информация за програмата може да получите ТУК.

При желание за участие, е необходимо да се попълни приложената заявка и да я изпратите на електронен адрес: a.katzarova@bia-bg.com в срок до 19 юли 2021 г. (понеделник), до края на работния ден. БСК ще обобщи всички заявки и ще ги внесе официално в Министерство на образованието

Лице за контакти от БСК:

Лица за контакти от МОН:

  • Анелия Русакова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, e-mail: a.rusakova@mon.bg
  • Ралица Войнова – Найденова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, e-mail: r.voinova@mon.bg
  • Емилия Тошева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, e-mail: e.tosheva@mon.bg

Приложение:

  1. Писмо-покана за участие в програмата.
  2. Таблица, в която да попълните заявката си за участие (виж прикачените документи под снимката на публикацията).

Дата: 15.07.2021

Източник: БСК

Прочетено: 368