19.07.2021

Създаването на работни места и капиталовите разходи са намалели с повече от 70%

Пандемията засегна тежко световната туристическа индустрия, като инвестициите и създаването на работни места са намалели значително през 2020 г., се казва в доклад na fDi Intelligence, изготвен съвместно със Световната организация по туризъм на ООН (СОТ).

Цифрите на СОТ, посочени в доклада, показват, че международните пристигания през 2020 г. са намалели със 73% спрямо предходната година, което е причинило загуби от около $1,3 трлн. и е заплашило до 120 милиона преки работни места.

Нито една държава не е пощадена от спада в туристическата активност и свързаните с това инвестиции, тъй като глобалните инвеститори задържаха плановете си през 2020 г., заради липса на доверие от страна на пътниците и променящи се ограничения на движението.

Проектите за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), обявени в туристическия сектор миналата година, са намалели с 63% от рекордно високите стойности, наблюдавани през 2019 г., сочат данните на fDi Markets, цитирани в доклада. Създаването на работни места и капиталовите разходи са намалели с повече от 70% за същия период.

Западна Европа привлече най-много туристически ПЧИ през 2020 г. с 85 съобщения, а също така е и водещият регион източник на инвестиции, като представлява около половината от проектите и $5,2 млрд. капиталови инвестиции.

Междувременно Азиатско-Тихоокеанският регион е основната дестинация за ПЧИ в туризма по капиталови инвестиции, с проследени проекти на стойност $5 млрд., въпреки че това представлява спад от 79% спрямо предходната година.

Настаняването остава най-големият подсектор на ПЧИ в туризма, генерирайки над 29 870 работни места през 2020 г. Това са само 10% от 298 000 работни места, създадени от компаниите в подсектора от 2016 г. насам.

Възстановяване на вътрешния туризъм

Тъй като програмите за ваксинация срещу Covid-19 продължават по целия свят, макар и неравномерно между развитите и развиващите се страни, вътрешният туризъм се оказа по-устойчив от своя международен аналог.

Предварителните данни на СОТ, цитирани в доклада, показват, че пристигащите международни туристи са намалели с 82,7% през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. Очаква се вътрешният туризъм да се възстанови до нивата от 2019 г. през лятото на 2021 г., според ОИСР.

Китай, където вътрешните пътувания без ограничения се възстановиха, привлече повече чуждестранни инвестиции в туризма през 2020 г., отколкото която и да е друга държава, като спечели проекти на стойност $2,4 млрд.

В анализирания в доклада петгодишен период до 2020 г. САЩ са най-големият получател на ПЧИ в туризма със 159 проекта, следвани от Великобритания (151) и Германия (130).

Между 2019 и 2020 г. в Латинска Америка и Карибите се наблюдава най-големият годишен спад (63%) в капиталовите инвестиции в туризма, откакто fDi Markets започва да води статистика през 2003 г.

В Близкия изток и Африка капиталовите разходи се сринаха с 82% до $1,6 млрд. за същия период, като приблизително 14 600 по-малко работни места са създадени в сектора чрез ПЧИ.

Генералният секретар на СОТ Зураб Пололикашвили, който написа статия със становище за доклада, вярва, че индустрията ще се промени драстично в резултат на този спад. "Кризата ускори цифровизацията във веригата на стойността на туризма и засили приемането на нови технологии, като същевременно подчерта възможностите за декарбонизация на сектора, засилени от зелени инвестиции", пише Пололикашвили.

Докладът също така изследва ролята на софтуерните платформи за резервиране за възстановяване на доверието в пътуванията и въздействието на пандемията върху сектора на срещите, стимулите, конференциите и изложбите .

Главният изпълнителен директор на Booking.com Глен Фогел наскоро заяви, че е необходима повече яснота относно регулациите, за да се възстановят глобалните пътувания и туризъм.

"Ако правителствата по света се обединят, за да изложат конкретни насоки за насърчаване на безопасното пътуване, ограниченията могат да бъдат премахнати и пътниците да си възвърнат доверието", пише той за fDi.

Дата: 19.07.2021

Източник: Economy.bg

Прочетено: 204