27.07.2021

Потреблението на цигари без бандерол остава ниско, според традиционното изследване на пазарните опаковки

Данните за 1-во тримесечие на тази година сочат, че само 1.8% от цигарите са били без български акцизен бандерол, което е с 0.7 процентни пункта по-ниско от 4-тото тримесечие на 2020 г. , а в сравнение със същия период на 2020 г. нивото се запазва същото. С тези данни България продължава да държи изключително ниски нива на нелегална търговия с цигари, което показва, че институциите са постигнали устойчив успех в борбата срещу контрабандата. Постъпленията от акциз от тютюневи изделия за 2020 г. представляват 52% от общите постъпления от акцизи от всички акцизни стоки и са на рекордното ниво от приблизително 2,8 млрд. лв. 

Въпреки усложнената епидемична обстановка през 2020 и 2021 г., проучването за нивата на незаконна търговия с цигари чрез събиране и анализ на празните опаковки от цигари на всяко тримесечие, което се провежда у нас от 2007 г. без прекъсване, продължава да се провежда, а тютюневите компании от „Инициативата срещу незаконната търговия“ оповестяват регулярно данните. 

Опаковките на цигари без български акцизен бандерол, събрани и анализирани в рамките на изследването през 1-вото тримесечие, показват сравнима с предишните периоди тенденция – сред тях са опаковки, обозначени за безмитна търговия, или с неизвестни марки от типа illicit whites (марки без аналог на легалния пазар, които са създадени единствено с цел незаконно разпространение) и фалшификати на известни международни марки. Запазва се и тенденцията едни и същи марки да остават водещи по дял на незаконния пазар. Болшинството от продуктите, фалшифициращи известни световни марки, имитират опаковки, предлагани на гръцкия пазар – със здравни предупреждения на гръцки език. 

Резултатите показват, че в основната извадка от 20 града през първото тримесечие на 2021 г. има два града с нулево ниво на потребление на незаконни цигари – Стара Загора и Габрово, а в Асеновград, Пазарджик, Перник, Пловдив и Благоевград делът на цигарите без бандерол е над средното за страната, което заслужава внимание от страна на контролните органи. 

Град

1-во тримесечие 2021 г.

4-то тримесечие 2020 г.

Плевен

1.2%

7.7%

Видин

0.7%

5.3%

Варна

1.1%

4.9%

Добрич

2.7%

4.7%

Шумен

1.3%

4.0%

Враца

0.7%

3.3%

Ямбол

0.7%

3.3%

Русе

1.2%

2.8%

Пловдив

4.1%

2.5%

Стара Загора

0.0%

2.2%

София

1.3%

2.0%

Бургас

2.7%

1.8%

Хасково

1.3%

1.3%

Сливен

2.7%

1.3%

Пазарджик

4.0%

1.3%

Габрово

0.0%

0.7%

Велико Търново

0.7%

0.7%

Асеновград

4.7%

0.7%

Благоевград

4.0%

0.0%

Перник

4.0%

0.0%

Сред допълнителните градове, които се проследяват извън основната извадка, се отчитат намаления, като има два града с нулев дял на незаконния пазар – Димитровград и Сандански, и в Свиленград е отчетено значително понижение спрямо четвъртото тримесечие на миналата година: 

Град

1-то тримесечие 2021 г.

4-то тримесечие 2020 г.

Дупница

2.0%

3.0%

Кюстендил

2.0%

2.0%

Свиленград

1.0%

9.0%

Монтана

0.7%

3.9%

Сандански

0.0%

1.0%

Димитровград

0.0%

0.0%

Компаниите от „Инициативата срещу незаконната търговия“ вярват, че поставеният фокус от институциите върху борбата с контрабандата дава дългосрочни резултати, включително и в усложнената епидемична обстановка, с което успешно се защитава легалния пазар в страната и приходите от акцизи в бюджета. Поддържането и занапред на постигнатите ниски нива на нелегалната търговия заедно с осигуряване на предвидимост в регулаторната и фискална среда са ключови за стабилността на легалния пазар и събираемостта на приходите. 

*“Инициативата за борба с незаконната търговия“стартира през 2010 г. В нея участват Бритиш Американ Табако Трейдинг България ЕООД, Булгартабак Холдинг АД, Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД, Импириъл Табако България ЕООД и Филип Морис България ЕООД , като нейна основна цел е да подпомага правоприлагащите органи в България в борбата срещу незаконната търговия с цигари чрез обмен на данни и други дейности. Проучването се възлага на независима изследователска агенция от 5-те тютюневи компании, които са част от „Инициативата за борба с незаконната търговия с цигарии се осъществява ежегодно за последните 10 години по метода на анализ на празни опаковки от цигари, събирани в 20 големи града на страната с над 47% от населението в България. В допълнение, незаконното потребление се измерва и в някои по-малки градове, резултатите за които също се представят отделно за всеки от тях. В резултат на диалога между компаниите, Министерството на финансите и Агенция Митници се планират и допълнителни съвместни инициативи, свързани с борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия.

Дата: 27.07.2021

Източник: Филип Морис България

Прочетено: 647