06.08.2021

ДО

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

Г-Н ИВАН ВАСЕВ,

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

 

Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик се обръща към Вас с искане да предприемете спешни действия срещу рекордно високите цени на електроенергията на свободния пазар и изкуствено създадения дефицит. Допуснатият неоправдано висок скок на цената на електроенергията влошава драматично конкурентните позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия. 

Ние от Сдружението на частните предприемачи и работодатели се присъединяваме към исканията на 4-те най-големи бизнес организации у нас - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, за осигуряване на пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, за временно ограничаване на износа на електроенергия и за подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, с оглед обективната им невъзможност да функционират поради неадекватни и непазарни институционални решения. 

Заявяваме категоричната си подкрепа и за национални протестни действия, с които да защитим интересите на стотиците хиляди работещи в индустриалния сектор в България.

 

 

С уважение,

 

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ, /П/

Председател на УС на

СДРУЖЕНИЕТО НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ

И РАБОТОДАТЕЛИ В ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

05.08.2021г.

Пазарджик

Дата: 06.08.2021

Източник: БСК

Прочетено: 1059