01.09.2021

Изх. № 012-00-02/01.09.2021 г.                 

До

Министъра на здравеопазването

д-р Стойчо Кацаров 

 

Уважаеми господин министър,

Българска асоциация за здраве и фитнес (БАЗФ) беше информирана от медиите за предложените от Главния държавен здравен инспектор ограничителни мерки!

Във връзка с това:

  1. Настоятелно молим за разяснение какво се има предвид под "Преустановяване на групови посещения", предвидено за фитнеси, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове;

2. Предлагаме нашето съдействие при изготвяне на мерки или предложения за такива, които касаят нашите обекти, така че последните да бъдат максимално съобразени с дейността ни, да бъдат логични и най-важното - наистина ефективни и ефикасни.

3. Настояваме при изготвяне на мерките да се вземат предвид следните предложения:

3.1. Спортните обекти и съоръжения, фитнес-центрове, зали за групови занимания и танци да продължат стриктно да спазват доказано ефективните противоепидемични мерки: осигуряване на вентилация(в т.ч. и естествена, по възможност), спазване на регламентираната дистанция и носене на маски от персонала и гостите(извън времето за тренировка);

3.2. При определяне на ограничителни мерки да се вземе предвид ролята на спортните обекти и съоръжения, фитнес-центрове, зали за групови занимания и танци за повишаване на имунитета, за превенция на заболявания и проблеми със здравето – както физическото, така и психическото (в т.ч. и Ковид 19), за възстановяване на доброто здравословно състояние и качеството на живот след прекарани различни заболявания (в т.ч. и Ковид 19!). На нашите обекти следва да се гледа като на партньори на здравната система!

3.3. Евентуални бъдещи мерки и ограничения върху определен тип обекти да бъдат налагани само след прецизен анализ и доказана причинно-следствената връзка между осъществяването на тяхната дейност и нарастване на броя на положителните за Ковид 19 лица;

3.4. Въвеждането на каквито и да е ограничителни мерки да се прави само след разработени мерки за компенсация и при наличието на необходимите за целта финансови средства;

3.5. Разчитайки на ваксинирането като инструмент за справяне с вируса и връщане към нормален начин на живот и търсейки начин да се увеличи процентът на ваксинираните, да бъде използвана положителна мотивация, а не силови методи за налагането му;

3.6. Да не се разчита на локдаун като единственото възможно решение в случай на критично нарастване на броя на положителните за Ковид 19 лица. Вместо това да се насочат усилията към намиране на резерви на здравната система, особено в доболничната помощ, така че заболелите да бъдат лекувани ефективно, без това да е свързано непременно с постъпване в болнично заведение.

4. В случай на ново ограничаване дейността в сектор „Здраве и спорт“, Българска асоциация за здраве и фитнес настоява за икономически компенсации, съобразени със спецификата на структурата на търговски приходи в сектора:

4.1. Покриване на 60% от декларираните приходи от оперативна дейност през съответните месеци на 2019 г. за периода на забрана за осъществяване на дейността през 2021 г.;

4.2. Задължително разширение на допустими за финансиране по програмите 80/20 - работници и служители, включително на новоназначени такива, за икономическите сектори, пряко цитирани в заповедите на МЗ за прекратяване на дейност, във връзка с епидемиологичната обстановка;

4.3. Административно разпореждане на централната администрация до местните администрации за преизчисляване на такса „битови отпадъци“, недължима пропорционално за времето на административна забрана за упражняване на дейността, с влязло в сила решение на МС или МЗ;

4.4. Оставане на постоянна ставка за ДДС в размер на 9% за сектор „Здраве и спорт“.

Припомняме Ви, че нашата дейност е посветена на опазване и подобряване на здравето и повишаване качеството на живот на нашите съграждани.

На последно място, но не по важност - очакваме от Вас персонален ангажимент за координация с другите отговорни за контрола и компенсирането администрации.

Единствено ясна координация между въвежданите от Вас, в качеството Ви на Министър на здравеопазването ограничителни условия за труд и начин на живот - здравните, социалните и икономическите мерки засягащи населението, в т.ч. работодатели, служители и фиска на държавата, би намалило катастрофалните последствия.

Уважаеми Господин Министър, информираме Ви, че подкрепяме и сме в готовност за включване към общите действия с другите засегнати от Вашите бъдещи заповеди браншови и секторни организации!

 

С уважение:

Председател на Контролния съвет

Радка Василева

Дата: 01.09.2021

Източник: БАЗФ

Прочетено: 2337