09.09.2021

Българска фондова борса (БФБ) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) подписаха споразумение за сътрудничество. Двете страни ще си партнират в обучението на висококвалифицирани специалисти в областта на капиталовите пазари. Инициативата е част от образователната програма на БФБ – BSE Advance.

„Динамично развиващата се глобална финансова среда стимулира още по-голяма синергия между бизнеса и академията. Това в краткосрочен план е изцяло в полза на бъдещите експерти, които ще се влеят на капиталовия пазар, а с по-далечен хоризонт – на икономическия просперитет на страната ни.“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ и преподавател във ВУЗФ.

„За ВУЗФ партньорството с Българската фондова борса има стратегическо значение, тъй като то ще отвори врати пред нашите студенти и млади специалисти да придобият задълбочена експертиза за капиталовите пазари, а чрез Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab ще участваме в изготвянето на общи становища, анализи и предлагане на решения за подобряване на бизнес средата“, добави доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

В рамките на договореностите БФБ и ВУЗФ ще изготвят съвместно концепции и анализи, относно прилагането на мерки и инструменти за развитие на потенциала на капиталовия пазар в България. Двете институции ще провеждат семинари, тренинги, стажове и обучения за насърчаване на предприемачеството; ще обменят икономическа и бизнес информация, експертиза, опит и добри практики, както и ще развиват образователни проекти, финансирани по програми на ЕС.

ВУЗФ e един от водещите бизнес университети в страната. Той е в топ 4 на най-добрите висши училища в направление „Икономика“ в България според Рейтинговата система на висшите училища в страната. Завършилите ВУЗФ са и сред най-добре платените специалисти в направление „Икономика“ със среден облагаем доход от 2354 лв. по данни на НОИ за 2020 г.

Дата: 09.09.2021

Източник: www.economy.bg

Прочетено: 424