24.09.2021

Ръководството на Българската стопанска камара проведе работна среща днес, 24-ти септември 2021 г., с евродепутата Цветелина Пенкова. Тема на разговора бяха Планът за възстановяване и устойчивост, енергийният преход на България в рамките на Европейския зелен пакт и развиването на диалога между българската делегация в Европейския парламент и БСК.

В срещата от страна на БСК участваха Добри Митрев – председател на УС, Мария Минчева и Станислав Попдончев – зам.-председатели.

Напълно подкрепяме усилията на ЕС за трансформацията към екосъобразен, ресурсно-ефективен и икономически обоснован начин на живот, но трябва да вземем под внимание изключително широкия обхват на Европейския зелен пакт (ЕЗП). Той засяга множество сектори: енергетика, транспорт, промишленост, строителство, горско и селско стопанство, хранително-питейна индустрия, както и хоризонталните област на политики – кръгова икономика, изследвания и развойна дейност, финансиране“, подчерта в началото на срещата председателят на БСК Добри Митрев. Той допълни, че от съществено значение за успешния енергиен преход е обмислянето на алтернативни източници на енергия, тъй като въглищата са единственият суровинен ресурс, с който страната разполага към момента. Добри Митрев също коментира социално-икономическото бъдеще на Стара Загора, Кюстендил и Перник – градове и общини, чието препитание зависи от въглищните централи.

Евродепутатът Цветелина Пенкова и ръководството на БСК обсъдиха потенциала на водорода като гориво на бъдещето с оглед на инвестицията за трансформиране на въглищните електроцентрали. Относно различния старт и ниво на конкурентоспособност на европейския и международен енергиен пазар, г-жа Пенкова добави, че се обсъжда въвеждането на единен европейски подход, който би облекчил трудностите, които някои от държавите-членки изпитват в рамките на трансформацията си.

Заместник-председателят на БСК Мария Минчева изтъкна, че поради липсата на редовно правителство, вероятно представянето на Плана за възстановяване и устойчивост ще се забави. „Това е нелека задача, която в основата си предвижда реформи и срокове, в рамките на които те да се осъществят успешно. Погрешно би било разбирането, че става въпрос за получаване на финансова подкрепа без ангажименти.“, каза Мария Минчева. 

Дата: 24.09.2021

Източник: БСК

Прочетено: 1207