01.10.2021

Председателят на БСК Добри Митрев беше модератор на кръгла маса „Социална икономика, социална политика, корпоративна социална отговорност“ в рамките на Деветия европейски форум за социално предприемачество, който се провежда от 29 септември до 4 октомври, в Международен панаир - Пловдив.

„Българската стопанска камара е най-старата работодателска организация в България и в цялото й 41-годишно съществуване е имала за основен приоритет човека – не печалбите на компаниите, колкото това всички да се чувстваме и да живеем по-добре. Особен фокус в нашето внимание е да развием най-ценното, което имаме – човешкият капитал. Ние, като хора, които представляваме българските предприемачи, мечтаем за това да живеем в справедливо, свободно и съпричастно общество“, каза в началото на форума Добри Митрев. „Добрият опит, когато е споделен, дава силна енергия. Предоставили сме текст на по-предишното Народно събрание за промяна на Закона за радиото и телевизията във връзка със споменаването на имена на компании, когато това има информационна, а не рекламна стойност. Ние, като общество, страдаме от това, че се възпрепятства показването на добрите примери“, сподели още председателят на БСК.

Панелисти в днешната дискусия бяха Катя Стайкова (Тракия икономическа зона), Надя Синигерска-Бохорова („Контур Глобал Марица Изток 3“), Ваня Буюклиева (Централен кооперативен съюз), Габриела Пресолска (Волонтайм), гл.ас. д-р Марина Стефанова (СУ „Св. Климент Охридски“), проф. Николай Денчев (Брюкселски свободен университет) и Александър Стоичков (Балкански онлайн панаир).

Деветият европейски форум за социално предприемачество се провежда хибридно (на живо и чрез онлайн платформи). В рамките на форума се провежда и международен онлайн панаир на предприятия и кооперации от социаната икономика – 90 изложители от цял свят.

В първия ден на форума бяха връчени и наградите за заслуги в развитието на европейското социално предприемачество - "Стилиян Баласопулов", и се проведе Европейска конференция „Социално предприемачество за устойчиво развитие на Европа”, на която беше представена европейската и национална политика в различни сектори, свързани със социалното предприемачество.

 Вж. СНИМКИ

вж. ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС НА ФОРУМА:

Дата: 01.10.2021

Източник: БСК

Прочетено: 1046