13.10.2021

Поемаме ангажимента до 2040 г. да намалим емисиите до нулеви нетни стойности по цялата ни верига на стойност. Ще намалим преките си емисии до абсолютен минимум и ще работим в партньорство с нашите доставчици, за да премахнем 90% от въглеродния си отпечатък, който е резултат от действията на трети страни. Там, където не можем да премахнем изцяло емисиите, ще ги смекчим или ще ги отстраним, като инвестираме в други мерки за защита на климата“. Това се казва в писмо от „Кока-Кола ХБК България“ до председателя на БСК Добри Митрев, по повод избирането му на този пост. В писмото се подчертава, че БСК е ценен партньор, с който бизнесът постига устойчиви цели, насърчава целената икономика и преследва модерното бъдеще.

Представяме Ви пълния текст на писмото.

***

Уважаеми г-н Митрев,

От името на Кока-Кола ХБК България бихме искали да Ви поздравим за избирането Ви за Председател на УС на БСК, изключително отговорна позиция, изпълнена с предизвикателства и професионализъм. Пожелаваме Ви много успехи и вярваме, че БСК ще продължава да подпомага развитието на бизнеса в България.

БСК е ценен партньор, с който бизнесът постига устойчиви цели, насърчава зелената икономика и преследва модерно бъдеще. В тази връзка бихме искали да Ви запознаем с инициативата на Кока-Кола Хеленик за устойчиво развитие.

Устойчивото развитие винаги е било актуална тема за нас, нашия бизнес, клиентите и партньорите ни. Във всяко наше действие се стремим да се водим именно от тези принципи – за нашите общности, клиенти, партньори, за нашата планета.

Днес имам удоволствието да Ви съобщя, че поемаме ангажимента до 2040 г. да намалим емисиите до нулеви нетни стойности по цялата ни верига на стойност. Ще намалим преките си емисии до абсолютен минимум и ще работим в партньорство с нашите доставчици, за да премахнем 90% от въглеродния си отпечатък, който е резултат от действията на трети страни. Там, където не можем да премахнем изцяло емисиите, ще ги смекчим или ще ги отстраним, като инвестираме в други мерки за защита на климата.   

Този ангажимент е крайната дестинация на пътуване, което вече започнахме и за което Вие ни подкрепяхте и ни предизвиквахте да осъществим в продължение на много години. Планът, който сме въвели, съдържа много елементи, които Вие представихте и които обсъдихме на Форум 2020:

  • Инвестиране на около 250 милиона евро през първите пет години на плана - до 2025 г.
  • Декарбонизиране на нашите собствени дейности: до 2030 г. ще намалим всички емисии с една четвърт спрямо 2017 г., а след това с повече от 50 % през оставащите десет години.  Ще направим това чрез преминаване към 100% възобновяема електроенергия и нисковъглеродни енергийни източници чрез непрекъснати подобрения и иновации в енергийната ефективност
  • Ускоряване на подхода ни към кръгов цикъл на оползотворяване на опаковките чрез увеличаване на използването на rPET, решения без опаковки и използване на опаковки за многократно пълнене, премахване или подмяна на пластмаси във вторични опаковки с алтернативни материали с ниско съдържание на въглерод
  • Осигуряване на енергийно ефективни и екологични хладилни витрини за нашите клиенти 
  • Намаляване на емисиите от селскостопански съставки 
  • Изпълнение на програма „Зелен автопарк“ за преминаване към алтернативни нисковъглеродни и безвъглеродни превозни средства 
  • Партньорство и сътрудничество с доставчиците

В допълнение CCHBC въведе цели за намаляване на емисиите на CO2 като един от елементите в дългосрочните планове по отношение на стимулите за мениджмънта на компанията.

Съобщението е изцяло съобразено с нашата философия за подпомагане на социално-икономическото развитие на нашите общности и за по-силно положително въздействие върху околната среда. Двете са неразделна част от бъдещия ни растеж. Въпреки че все още нямаме всички отговори, ние сме уверени, че нашият план, подходът ни към партньорството и нашият богат опит ще ни помогнат да постигнем целта си.

Искам още веднъж да Ви благодаря за времето, което продължавате да инвестирате, за да ни помагате да се справим с климата и други въпроси, свързани с бъдещето на нашата планета, хората и бизнеса.

 

С благодарност и уважение,

Жаклин Цочева,
Директор Корпоративни комуникации,
регулаторни въпроси и устойчиво развитие,

Кока-Кола ХБК България

Дата: 13.10.2021

Източник: БСК

Прочетено: 921