19.10.2021

В ДВ. бр.  87 от 19.10.2021 г. е обнародвано ПМС № 328 от 14 октомври 2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановкав сила от 07.09.2021 г.

Дата: 19.10.2021

Източник: БСК

Прочетено: 1241